כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א באפיית מצות. בערב פסח לאחר חצות היום הגיע האדמו"ר עם קהל חסידיו לאפות מצות במאפיית אירנשטיין שבאשדוד האדמו"ר אמר את ההלל תוך כדי האפייה • צילום: יוסי לוי - אשדוד בכותרות

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (1)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (2)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (3)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (4)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (5)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (6)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (7)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (8)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (9)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (10)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (11)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (12)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (13)

האדמור מפיטסבורג באפיית מצות בערב פסח (14)