צפו בגלריה מבדיקת חמץ בבית האדמו"ר ובכל מבואות ביהמ"ד, והכנת מצות מצווה בערב יו"ט פסח ע"י כ"ק האדמו"ר מקליוולנד שליט"א במאפיית המצות ברעננה שבראשותו • צילום: יניב קרסו

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (1)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (2)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (3)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (4)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (5)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (6)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (7)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (8)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (9)

ערב פסח אצל האדמור מקליוולנד (10)