אמש שני התקיימה סעודת הילולא קדישא להרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע בבית המדרש דחסידי צאנז ברחוב החוזה מלובלין בשכונת התמר בביתר עילית בראשות רב שכונת התמר הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א ורב דקהילת צאנז בעיר. נשא דברים בגודל בעל ההילולא הרב שמחה רייך שליט"א מי-ם • צילום: אלי דויטש.

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (1)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (2)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (3)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (4)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (5)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (6)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (7)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (8)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (9)

ביתר עילית הילולא קדישא להרהק בעל הדברי חיים מצאנז זיע (10)