טיש נעילת החג וחלוקת ביזת הים אצל כ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א נראה לידו ראש הישיבה הגאון ר' מיכל זילבר שליט"א • צפו

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (1)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (2)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (3)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (4)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (5)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (6)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (7)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (8)

מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם • נעילת החג וחלוקת ביזת הים בחצהק זוויעהל (9)