כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א הגיע אתמול עם קבוצה מחסידיו לקצירת חיטים במושב קוממיות לחג הפסח תשע"ז • לאחמ"כ ערך לחיים טיש בבית הרה"ח ר' שמואל בינט הי"ו מחשובי החסידים וביקר במעונו של גאב"ד קוממיות הגאון רבי משה יוסף מאיר מנדלזון שליט"א • צפו בתמונות

האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (1) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (2) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (3) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (4) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (9) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (12) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (13) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (14) האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (15)
האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (7)

האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (8)

האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (11)

האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (16)
האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (6)

האדמור משומרי אמונים אשדוד בקציר חיטים קוממיות ניסן ע''ו (10)