גאב"ד קוממיות הגאון רבי משה יוסף מאיר מנדלזון שליט"א במכירת החמץ לנכרי - בלשכתו במושב קוממיות, לשם הגיע גם כמידי שנה הגאון רבי אברהם רובין שליט"א מרבני העיר רחובות

גאבד קוממיות במכירת החמץ לנכרי בערב הפסח (1)

גאבד קוממיות במכירת החמץ לנכרי בערב הפסח (2)