הערב נערך המעמד האדיר השנתי שע"י "לב לאחים" בראשות מרנן ורבנן שליט"א, ובהשתתפות אלפי פעילי ומתנדבי "לב לאחים" • בין הנואמים שהלהיבו את הציבור היה לראשונה הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים • צפו בגלרית הענק המרהיבה ובוידאו שצילם שוקי לרר

 


הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (2) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (3) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (4) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (5) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (6) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (7) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (8) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (9) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (11) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (14) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (15) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (16) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (17) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (18) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (19) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (20) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (22) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (23) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (24) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (25) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (27) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (28) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (29) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (30) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (31) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (32) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (33) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (34) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (36) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (37) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (38) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (39) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (40) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (41) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (42) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (43) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (44) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (45) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (46) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (47) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (48) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (49) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (50) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (51) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (52) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (53) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (54) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (55) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (56) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (57) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (58) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (59) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (60) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (61) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (62) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (63) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (64) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (65) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (66) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (67) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (68) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (69) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (70) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (71) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (72) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (73) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (74) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (75) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (76) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (77) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (78) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (79) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (80) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (81) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (84) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (87) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (88) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (89) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (92) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (93) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (94) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (95) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (96) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (97) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (98) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (99) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (100) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (101) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (102) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (103) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (104) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (105) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (106) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (107) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (108) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (109) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (110) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (111) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (112) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (113) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (114) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (115) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (116) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (117) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (118) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (119) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (120) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (121) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (122) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (123) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (124) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (125) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (126) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (129) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (130) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (131) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (132) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (133) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (134) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (135) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (136) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (137) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (138) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (139) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (140) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (141) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (142) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (143) הכינוס האדיר של לב לאחים כ''ו ניסן תשע''ו (144)