תלמידי כתה ב' מת"ת הרי יהודה בטלז סטון יצאו לירושלים היום (חמישי) ביחד עם רבם הרב אפרים פוליקמן הי"ו לרגל תחילת לימוד משניות. הם היו בכותל המערבי ולאחמ"כ הלכו להתברך אצל הגאון רבי בנימין רימר שליט"א ראש ישיבת קרית מלך • מרגש

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (1)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (2)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (3)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (4)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (5)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (6)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (7)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (8)

תמונות • כתה ב' מתת 'הרי יהודה' בתחילת לימוד משניות בכותל ואצל הרב בנימין רימר (9)