הכרתי את אבא שלו ר' שמשון פוליקמן ז"ל יהודי יקר למדתי אצלו בת"ת המסורה,
חבל שאין היום אנשים כמוהו.