קהל חסידים השתתף בעריכת שולחנו הטהור של כ''ק האדמו''ר מגארליץ שליט''א לרגל הילולת זקינו הרה''ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע • צילום: יניב קרסו

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

הילולת הרה''ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע בצל נכדו האדמו''ר מגארליץ (6)

 

הילולת הרה''ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע בצל נכדו האדמו''ר מגארליץ (8)

הילולת הרה''ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי''ע בצל נכדו האדמו''ר מגארליץ (9)

????????????????????????????????????