וועידת 'אשרינו' התקיימה בקהילת 'חוג חתם סופר' ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א, הכינוס התקיים בהיכל בית מדרשו בבני ברק שבמהלכו נאם האדמו"ר לחסידיו בעניני השעה העומדים על הפרק, האדמו"ר נשא את המשא המרכזי תוך כדי עידוד וחיזוק לבני קהילתו • צילום: שוקי לרר


כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (1)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (2)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (3)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (4)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (5)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (6)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (7)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (8)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (9)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (10)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (11)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (12)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (13)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (14)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (15)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (16)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (17)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (18)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (19)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (20)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (21)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (22)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (23)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (24)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (25)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (26)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (27)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (28)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (29)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (30)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (31)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (32)

כינוס של מצווה בענייני השעה בחוג חתם סופר • גלריה (33)