אשדוד: שיחות חיזוק ומעמד נעילת ישיבות בין הזמנים בעיר

עם נעילת ישיבות בין הזמנים באשדוד ופתיחת זמן קיץ נמסרו שיחות חיזוק לתלמידי ישיבות "חזון עובדיה" מאת הגר"א עפג'ין והגר"מ פינטו • 500 תלמידי ישיבות גדשו את בתי המדרש בימי בין הזמנים בעיר אשדוד ביוזמתו הברוכה של הרב עמרם כנפו מ"מ ראה"ע

חמש מאות בחורי ישיבות השתתפו בכנס נעילת ישיבות בין הזמנים "חזון עובדיה" שהחל מר"ח ניסן והסתיים אמש לקראת פתיחת זמן קיץ בהיכלי הישיבות.

את היוזמה הברוכה שעליה מברכים אנשי החינוך בעיר וההורים, יזם וארגן הרב עמרם כנפו ממ"ק ראש העיר שהרחיב את המיקום גם ברובעי העיר הרחוקים על מנת שיזכו כמה שיותר הצורבים הצעירים לנצל את הימים הללו בשקידת התורה ולא לאבד את הזמן לריק בחוצות. ליוזמה הברוכה נלוו עו"ד הרב מאיר בן סימון חבר מועצת העיר, יו"ר הרשות הלאומית להתמכרויות.

דברי פתיחה קצרים נשא הרב יוסף חיים בן חיים הרכז הראשי של כל סניפי ישיבות בין הזמנים בעיר, בדבריו בירך את כל בחורי הישיבות אשר שקדו בימים אלו במסגרות ישיבות בין הזמנים בבתי המדרש הפזורים בעיר והודה בשם כל המשתתפים לממ"ק ראה"ע הרב עמרם כנפו ולכל המסייעים בארגון והצלחת רשת ישיבות בין הזמנים.

את המעמד שהתקיים בבית הכנסת המרכזי "אוהל ניסים" פתח הגה"צ רבי אבנר עפג'ין ראש ישיבת "בית הלוי" ונשיא קרן 'מטה לוי' העולמי שבתחילה התפעל מהכמות הגדולה של יושבי בית המדרש אשר בחרו להסתופף בחצרות בית ה' בימים אלו של ימי בין הזמנים ועל כך בירך בחביות רבה את היוזם הרב עמרם כנפו ממ"ק ראה"ע שדואג לכך כבר מס' שנים.

בדבריו מסר שיחת חיזוק ואמר, אתם בני התורה עולים ומתעלים לאחר שזכינו בליל הסדר לשיא ביציאת מצרים לצאת מהרע, ומצוות החג וכעת נמצאים אנו במדרגת ספירת העומר שמתקדמים בהמשך ועליה עד למתן תורה וזה ע"י שקידת לימוד התורה שלכם.

ריתק את הבחורים בסיפור של יהודי מבוגר מקהילתו בקנדה שעבר יסורי תופת בשואה הארורה ואיך בחסדים גדולים ניצל ממות לחיים וביקש לספר בכל מקום את סיפורו האישי כיצד עבר נסיונות קשים ביותר ועד להיכן הגיע בדכדוכה של נפש כשלבסוף זכה לעליה והתקרבות להקב"ה.

וסיים, כעת כולנו נמצאים בתיבת נח מסביבנו כל העולם כולו, לימוד התורה בימים אלו זה הצלה לכל הדור שבחורים צעירים באים לכאן ועוזבים הכל, אי אפשר לאמוד את הזכות העוצמה שיש לכם כאן, למרות שגם מקבלים מילגה וזה דבר גדול העידוד והערכה אולי אני ידבר עם המארגנים שיגדילו לכם קצת… אבל מטרתכם להמשיך ללמוד את השירה הזאת לעד ולהמשיך את לימוד התורה, זה נסיון גדול, זכיתם להתעלות בלימוד התורה בכל החודש הזה ובזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה.

הרה"ג ר' משה פינטו ר"י "פאר משה" בפתח תקוה בתחילה בירך בברכת ישר כח עצום לאיש המעש ורב התושיה הרב עמרם כנפו ממ"ק ראה"ע ובאמת זה רעיון נפלא שגם בשאר ערים ילמדו מכך כדי להרבות תורה בימים אלו בכל ערי הארץ בצורה מסודרת תורנית וחינוכית.

בדבריו, מסר שיעור מקיף בהלכות ספירת העומר וחיבר את ענין המצוה לברכת האילנות לגבי מצות עשה שהזמן גרמא תוך כדי שהקיף והביא את פוסקי ההלכה ראשונים ואחרונים.

באגדה הרחיב בנושא מעלת המידות אשר יש להתחזק בה יותר בפרט בימים אלו שבין פסח לעצרת, ונשא בשבחם של הבחורים הצעירים בני השיבות אשר בכל החודש חבשו את ספסלי בית המדרש ועסקו בתורה, אם זוכים בני תורה כמוכם גם בזמנים כאלו שאין מסגרת מסודרת, זוהי זכות עצומה, איזה נחת יש לפני הקב"ה במסירות חשובה שכזו בלימוד התורה בימים אלו.

עלינו לדעת שראשית חוכמה זה – יראת ד' והרחיב בזה המסילת ישרים 'להיות ירא שמים בעל מידות טובות'!

לקראת סיום ריתק את הבחורים שגדשו את היכל בית המדרש שהיה מלא עד אפס מקום וגם בחדרים הסמוכים בסיפור על חסד ד' והשגחה פרטית עם הרבה מוסר השכל.

הקב"ה נותן לנו את הכל – 'ויפח באפיו נשמת חיים' – הכל, זכינו להיות בני תורה, כמה הכרת הטוב יש לנו לבורא עולם ובכך בע"ה נתחיל את זמן קיץ בשמחה ובהתלהבות עם הרבה סייעתא דשמיא לכולם.

סיום בין הזמנים אשדוד (25) סיום בין הזמנים אשדוד (27) סיום בין הזמנים אשדוד (26) סיום בין הזמנים אשדוד (24) סיום בין הזמנים אשדוד (23) סיום בין הזמנים אשדוד (22) סיום בין הזמנים אשדוד (21) סיום בין הזמנים אשדוד (1) סיום בין הזמנים אשדוד (10) סיום בין הזמנים אשדוד (2) סיום בין הזמנים אשדוד (3) סיום בין הזמנים אשדוד (11) סיום בין הזמנים אשדוד (12) סיום בין הזמנים אשדוד (20) סיום בין הזמנים אשדוד (19) סיום בין הזמנים אשדוד (13) סיום בין הזמנים אשדוד (14) סיום בין הזמנים אשדוד (15) סיום בין הזמנים אשדוד (5) סיום בין הזמנים אשדוד (4) סיום בין הזמנים אשדוד (6) סיום בין הזמנים אשדוד (7) סיום בין הזמנים אשדוד (16) סיום בין הזמנים אשדוד (17) סיום בין הזמנים אשדוד (8) סיום בין הזמנים אשדוד (18) סיום בין הזמנים אשדוד (9)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו