כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א נסע במיוחד ממעונו שבארה"ב באסרו חג הפסח, למסע בן יום אחד אל העיר צאנז שבפולין, בכדי לפקוד את ציון זקינו מייסד השושלת בעל הדברי חיים זי"ע • צפו בתמונות

כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א נסע במיוחד ממעונו שבארה"ב באסרו חג הפסח, למסע בן יום אחד אל העיר צאנז שבפולין לפקוד את ציון זקינו מייסד השושלת בעל הדברי חיים זי"ע,

במעמד ברכת הקודש מול אלפי החסידים במוצאי החג, נפרד האדמו"ר שליט"א מהחסידים והכריז כי הוא נוסע להשתטח על ציון זקינו הקדוש ביום ההילולא, והעתיר בבקשות שיוכל לפעול כל טוב סלה להמוני אנשי שלומו וכלל בית ישראל. באסרו חג בשעות הבוקר, עברו המוני החסידים בחדרו של האדמו"ר שליט"א למסירת פתקאות לעורר רחמי שמים, ועם ערב המריא האדמו"ר שליט"א לדרכו

בשעות אחה"צ המאוחרות של יום שני במדינת פולין, הגיע האדמו"ר שליט"א אל העיר צאנז, ובתחילה פיאר את מעמד חנוכת הבית לבנין ביהמ"ד והכנסת אורחים "אהל רחל" שע"י "בוני צאנז", במעמד רבנים ואדמורי"ם נכדי הרה"ק מצאנז זי"ע, ונשא דברות קודש במקום

באישון ליל יום ההילולא לאחר תפילת ערבית בביהכ"נ העתיק של צאנז, עלה האדמו"ר שליט"א בראשות כמאה חסידים שמיהרו להגיע מאירופה, למקום ציון הקודש, והעתיר במשך שעות ארוכות בתפילות ותחנונים. עם עלות השחר עזב האדמו"ר שליט"א את הציון, ולאחר תפילת שחרית המריא בחזרה אל מעון קדשו בבארא פארק , ובשעות הערב היסב לסעודת ההילולא והשולחן הטהור בבית מדרשו הגדול עם אלפי חסידיו.

האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (1) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (2) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (3) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (4) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (5) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (6) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (7) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (8) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (9) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (10) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (11) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (12) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (13) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (14) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (15) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (16) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (17) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (18) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (19) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (20) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (21) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (22) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (23) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (24) האדמו''ר מבאבוב 45 בצאנז פולין (25)