כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א שבת בשב"ק פרשת קדושים העעל"ט בקרב חסידיו בעיה"ת בני ברק וערך את השולחנות בביהמ"ד לעלוב בעיר • צפו בתיעוד מסעודה שלישית והבדלה • צילום: שוקי לרר


האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (42) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (41) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (40) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (39) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (38) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (37) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (36) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (35) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (34) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (33) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (32) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (31) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (30) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (29) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (28) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (27) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (26) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (25) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (24) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (23) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (22) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (21) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (20) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (19) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (18) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (17) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (16) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (15) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (14) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (13) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (12) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (11) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (10) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (9) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (8) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (7) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (6) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (5) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (4) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (3) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (2) האדמו''ר מלעלוב בשבת בבני ברק (1)