בשבוע שעבר עלו תלמידיו וחסידיו ובני משפחתו לציונו של הגה"צ רבי יחזקאל טויסיג בעל ה"תפארת יחזקאל" זצ"ל ממטרסדורף להתפלל ולהעתיר לישועת הכלל והפרט בראשות בניו הרבנים הגה"צ שליט"א • גלריה

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • התלמידים והחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא (1)

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • התלמידים והחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא (2)

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • התלמידים והחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא (3)

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • התלמידים והחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא (4)

תִּפְאֶרֶת יחֶזְקאל • התלמידים והחסידים עלו לציונו ביומא דהילולא (5)