הגרא"ש שטיגליץ מזמין למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב

לקראת המעמד הגדול 'ברינה יקצורו' בו יחלקו היום תעודות לאברכים שיבחנו על הלכות תערובות ובשר וחלב ומליחה מכולל דחסידי צאנז בביתר, הגיע ביום שישי ערש"ק פר' קדושים הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א רב דקהילת צאנז בעיר להזמין את האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א ואת הגר"י תופיק שליט"א רבה הספרדי של העיר לאירוע • המעמד יתקיים היום בבית מדרש המפואר היכל רוזנברג דחסידי צאנז ברחוב פנים מאירים בעיר • צילום: אלי דויטש

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (1)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (2)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (3)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (4)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (5)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (6)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (7)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (8)

הגראש שטיגליץ מזמין אדמוריפ ורבנים למעמד חלוקת תעודות לאברכי כולל צאנז שסיימו הלכות בשר וחלב (9)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו