צפו בגלריה מסעודת ההילולא, בלחיים ביום ההילולא עם דרשת פתיחת הזמן לתלמידי הישיבות, ולאחמ"כ בעליה לציון הקדוש בראשות בנו כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א ובהשתתפות אלפי החסידים • צילום: JDN

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (1)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (2)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (3)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (4)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (5)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (6)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (7)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (8)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (9)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (10)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (11)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (12)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (13)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (14)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (15)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (16)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (17)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (18)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (19)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (20)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (21)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (22)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (23)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (24)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (25)

הילולת הרהק בעל הברך משה מסאטמאר זיע אצל בנו האדמור מסאטמר (26)