המונים השתתפו אתמול (ראשון) בשמחת הבר מצווה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בן לבנו הגה"צ רבי ישראל רוזנבוים שליט"א, משגיח רוחני בישיב"ק 'תכלת מרדכי' נדבורנה, חתן הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק מלעלוב זצ"ל, באולמי 'שנדליר' בבני ברק, על המקהלה ניצחו מקהלת 'ברודערס' האחים שפריי, בהשתתפות האחים האדמו"רים, רבנים ואישי ציבור • צילום: שוקי לרר


נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (1)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (2)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (3)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (4)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (5)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (6)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (7)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (8)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (9)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (10)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (11)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (12)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (13)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (14)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (15)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (16)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (17)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (18)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (19)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (19)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (20)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (21)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (22)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (23)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (24)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (25)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (26)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (27)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (28)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (29)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (30)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (31)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (32)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (33)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (34)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (35)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (36)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (37)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (38)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (39)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (40)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (41)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (42)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (43)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (44)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (45)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (46)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (47)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (48)

נדבורנה • שמחת הבר מצווה לנכד כק מרן האדמור מנדבורנה זצל (49)