בבית המדרש דחסידי סעליש נערך סעודת מלווה מלכה לקראת יומא דהילולא של הרה"ק רבי ישעי'לע מקערסטיער זי"ע, בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מסעליש שליט"א שנשא דא"ח במשנתו של בעל ההילולא • צילום: JDN

?

?

?

האדמור מסעליש במלוה מלכה בבית מדרשו (4)