כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א ערך את שולחנו הטהור וסעודת ההילולא המרכזית לרגל יום ההילולא ה-140 של זקינו הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע • צפו בתמונות

הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (1) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (2) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (3) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (4) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (5) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (6) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (7) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (8) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (9) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (10) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (11) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (12) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (13) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (14) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (15) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (16) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (17) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (18) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (19) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (20) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (21) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (22) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (23) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (24) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (25) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (26) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (27) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (28) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (29) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (30) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (31) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (32) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (33) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (34) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (35) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (36) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (37) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (38) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (39) הילולת הדברי חיים זיע בחצר הקודש צאנז קלויזענבורג (40)