לקראת פתיחת זמן קיץ, התאספו כאיש אחד אברכי הכוללים 'בתי מדרש להוראה' אשדוד- ירושלים- מירון בראשותו של כ"ק האדמו"ר הגה"צ רבי רפאל אבוחצירא שליט"א לשמוע דברי חיזוק והתעוררות.• המעמד התקיים בבית מדרש 'מאור אלעזר' שע"י ביהמד"ר 'מאיר עיני ישראל' שבמירון.

לקראת פתיחת זמן קיץ, התאספו כאיש אחד בצוותא חדא אברכי הכוללים 'בתי מדרש להוראה' אשדוד- ירושלים- מירון בראשותו של כ"ק האדמו"ר הגה"צ רבי רפאל אבוחצירא שליט"א לשמוע דברי חיזוק והתעוררות.
כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (3)

המעמד התקיים בבית מדרש 'מאור אלעזר' שע"י ביהמד"ר 'מאיר עיני ישראל' שבמירון. אברכי הכוללים מילאו את היכל בית המדרש המפואר לכבודה של תורה. את המעמד פתח האדמו"ר הגה"צ רבי רפאל אבוחצירא שבדבריו עמד על מעלת כוחה של הרֵאשית והשפעתה על המשך הזמן, ועל מעלת ימי הספירה כימי הכנה למתן תורה.

כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (8)

אחריו נשא דברים אורח הכבוד הגאון הגדול הרב משה שאול קליין שליט"א רב שכונת 'אור החיים' בני ברק ואב"ד בעיר ב"ב.  בתחילה שיבח את המקום תורה הנפלא במקום קדוש וטהור סמוך ונראה לציון התנא רשב"י זי"ע ובירך בחביבות את הגר"ר אבוחצירא על הרחבת גבולות התורה.

בדבריו חיזק והשמיע במעלת לימוד התורה בצוותא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא תוך כדי שהזכיר מהליכותיו של מורו ורבו בעל ה'שבט הלוי' הגר"ש וואזנר זצוק"ל.

בסיום האברכים עברו בסך לברך ולהתברך ומשם פנו בצוותא חדא ועלו לציון התנא רשב"י זי"ע להעתיר בתפילות על ישועות הכלל והפרט בתפילת רבים בראשות האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא והגרש"מ קליין.

מעמד חיזוק זה הותיר בליבותיהם של אברכי הכוללים חיזוק והרגשה עילאית מרוממת עם התחלת זמן קיץ בהיכלי התורה.

כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (1) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (2) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (3) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (4) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (5) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (6) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (7) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (8) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (9) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (10) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (11) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (12) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (13) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (14) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (15) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (16) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (17) כוללים בראשות רבי רפאל אבוחצירא מירון (18)