סעודת מצוה נערכה על ידי תלמוד תורה תפארת בנים מונקאטש-מאנסי בראשות הרה"צ רבי ירוחם פישל ראבינאוויטש שליט"א בן כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א ביום כ"ו ניסן יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חיה פרימא רבקה ע"ה בתו היחידה של הגה"ק בעל מנחת אלעזר ממונאקאטש זי"ע ואמו של יבלחט"א כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א • המעמד נערך לחבורת תלמידים מתמידים ששקדו בעתות הפנאי ללמוד ולסיים מסכת מכות לקראת 'תענית בכורים' ביום ערב פסח העעל"ט • צפו

מונקאטש תלמוד תורה (1) מונקאטש תלמוד תורה (2) מונקאטש תלמוד תורה (3) מונקאטש תלמוד תורה (4) מונקאטש תלמוד תורה (5) מונקאטש תלמוד תורה (6) מונקאטש תלמוד תורה (7) מונקאטש תלמוד תורה (8) מונקאטש תלמוד תורה (9) מונקאטש תלמוד תורה (10) מונקאטש תלמוד תורה (11) מונקאטש תלמוד תורה (12) מונקאטש תלמוד תורה (13) מונקאטש תלמוד תורה (14) מונקאטש תלמוד תורה (15) מונקאטש תלמוד תורה (16)