בודפסט: צפו בהילולת הרה"ק רבי ישעי' מקערסטיער זי"ע במוסדות מעיין הישועה בקערסטיער שבהונגריה בהשתתפות מאות שהגיעו מכל העולם להשתטח בתפילה במקום המסוגל לישועת הכלל והפרט • צילום: JDN

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (1)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (1)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (2)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (2)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (3)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (3)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (5)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (6)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (7)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (8)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (9)

הונגריה • המונים בתפילה בציונו של הרהק רבי ישעי' מקרעסטיער זיע (10)
20160510_215154 (1)

20160511_111206
20160509_173504

20160510_143635

20160510_215154 (1)

20160511_095229