יו"ר זק"א יהודה משי זהב יחד עם הרב חיים דביר מוועד רבני זק"א ומזכיר וועד הרבנים הר"ר מאיר אקער שי' ומתנדבים נוספים עלו לביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לדון בשאלות העומדות על הפרק בענייני טיפול וקדושת המת • צילום: יחזקאל איטקין

יו"ר זק"א יהודה משי זהב יחד עם הרב חיים דביר מוועד רבני זק"א, ומזכיר וועד הרבנים הר"ר מאיר אקער שי' ומתנדבים נוספים עלו לביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לדון בשאלות העומדות על הפרק בענייני טיפול וקדושת המת, לאור שאלות שהועלו במשך השנים וחלקן קיבלו משנה תוקף בזמן האחרון.

יו"ר זק"א יהודה משי זהב העלה בפני הגאון רבי חיים קנייבסקי שאלות שצצו במהלך טיפול בזירות מורכבות, ובעניינים שעולים על ידי המחלקה המשפטית בעניינים של מניעת ניתוח שלאחר המוות ועוד.

הרב חיים דביר מרבני זק"א הסביר התלבטויות שונות שיש במהלך דיונים בשאלות שעולות לפרקים בעניין הטיפול ושמירה על כבוד המת והציג בפני מרן את הקובץ המיוחד שיצא לאחרונה ע"י הארגון לרגל ז' אדר, אשר מכיל בתוכו מענה לשאלות בהם נתקלים מתנדבי הארגון במהלך עבודת הקודש, הרב התפעל מאד ושמח על הדבר.

במהלך הדברים העלה הגר"ח קנייבסקי על נס את הפעילות הקדושה של ארגון זק"א ומתנדביו, אשר עושים כל אשר לאל ידם על מנת לעמוד בפרץ על קדושת החיים והמתים, וכי הם עושים דברים חשובים מאין כמותם גם במקום שהוא בחינת "במקום שאין איש".

הגר"ח בירך את יו"ר הארגון ואת המתנדבים שעושים ימים ולילות למען הזולת.

IMG-20160511-WA0083 IMG-20160511-WA0084 IMG-20160511-WA0086 IMG-20160511-WA0088 IMG-20160511-WA0091 IMG-20160511-WA0093