רבים מתושבי אשדוד השתתפו במהלך היום ב"בר בי רב דחד יומא" שנערך בבית הכנסת "ישמח משה" שבראשותו של המרא דאתרא הרה"ר הגה"צ ר' חיים פינטו ברובע ה' • צפו

ביום שבו הפארקים והמדשאות מלאים, כשעשן סמיך מיתמר מעל אתרים אלו מחמת הבשרים המתחממים על המנגלים, ואחרים המביטים אל השמים וצופים כמידי שנה בשנה במטס האווירי, יש רבים אחרים העמלים לפרנסתם בכל ימות השנה שבחרו לנצל את יום השבתון שלהם ולמלא את החלל הרוחני בנשמתם בהשתתפותם בבר בי רב דחד יומא מיסודו של האדמו"ר מקאליב שליט"א – יום שכולו תורה, כי באמת אין לך בן חורין (עצמאי) אלא מי שעוסק בתורה.

באשדוד התקיים "יום התורה" בבית הכנסת "ישמח משה" בראשותו של המרא דאתרא הרה"ר הגה"צ ר' חיים פינטו ברובע ה'. שם השתתפו מאות אנשים החל משעות הבוקר, בהם נמסרו שיעורי תורה והרצאות בהלכה מוסר ואגדה, מפי רבנים, מרצים וגדולי תורה חשובים.

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (3)

בהזדמנות מיוחדת זו אף ניתנת זכות לשומעים להעשיר ולקנות ידע רב בנושאים שונים ומגוונים, המלווים ע"י מצגת ושקופיות, וזאת בנוסף לאפשרות הניתנת בדרך כלל ביום זה לשאלות ותשובות בהלכה לרבנים המגיעים לכל מקום ומקום ביום תורני זה.

בשעות הצהריים נשא את המשא המרכזי הרב הראשי לאשדוד ורב בית הכנסת הגה"צ רבי חיים פינטו כשבתחילה שיבח את המשתתפים הרבים שמילאו את בית הכנסת ובחרו בתורה והביע את שמחתו ואמר, שקראנו ליום זה "יום התורה" דווקא כי זה יום של תורה ולא רק כאן אלא גם בשאר בתי הכנסת בכל הארץ וזה בהחלט דבר גדול מאוד שמעריכים ומוקירם את התורה ביום זה. עוד אמר, כי הגאולה העתידה תגיע דווקא בזכותכם אתם שאתם מגיעים לשיעורי התורה, והזכיר בשם הנועם אלימלך שמנהיגי הדור של הדור הבא זה נשמות קטנות גסי הרוח עם השגות קטנות מאוד מאוד ואלו יהיו מנהגי הדור האחרון ואלו הם דברים קשים אבל זה הנועם אלימלך.

בדבריו דיבר באריכות בנושא אמונה ובטחון תוך כדי שהביא מספרי הקדמונים והזכיר מדבריו המרטיטים של המזבח הטהור המהרח"ו זי"ע וסיפר כי זכה בשנת תשכ"ה לפני כ-50 שנה להציל מס' קברי צדיקים וקדושי עליון, ולהעביר את קברו של המהרח"ו זי"ע מקברו מדמשק לאחר שהיה סכנה לבית העלמין במקום וגם בשנים האחרונות כידוע שבית העלמין נהרס מהפגזות היות והמקום קרוב לשדה תעופה צבאי וכך היתה הצלה לקברים קדושים אלו. באותו זמן היה גם המקובל הצדיק רבי ניסים הכהן אנדובו זצ"ל שהגיע מחלב והשתתף בהעברת הקברים.

וביאר באריכות את הפסוק "כי שם צוה ה' את הברכה, חיים עד העולם" שזה מרמז על הגאולה העתידה שתיגלה עלינו במהרה בימינו.

עוד הזכיר את מעלת כבוד תלמידי חכמים והזכיר את דבריו של בעל ה'פלא יועץ' שאם אדם קם ומכבד תלמיד חכם הוא זוכה ליראת שמים ויש שכר גדול למצוה זו לכבד תלמידי חכמים.

בדבריו הביא סיפורים ועובדות וההגות בקודש מאביו הרמ"א פינטו זצ"ל ומחמיו הגה"צ רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל והזכיר שאביו היה נזהר מאוד בעוון לשון הרע שלא רצה לשמוע בשום אופן, ובסוף ימיו היה בעל יסורים קשים ושאלו בנו הרב שליט"א א"כ מה הזכות שיש לך וענה לו זכיתי שאתה הצלת והעברת את קברו של רבינו המהרח"ו זי"ע שידוע שהוא היה ראש השושלת של המשפחה כאשר בנו רבי שמואל השתדך עם ביתו של רבי יאשיה פינטו זי"ע.

כך גם ביום שכולו תורה בבית הכנסת "ישמח משה" ברובע ה' בראשותו של הרה"ר הגר"ח פינטו במשך היום נשאו דרשות והרצאות מפי גדולי הרבנים והמרצים, בשעות הצהריים לאחר דבריו המרתקים של הרב זמיר כהן יו"ר ארגון 'הידברות' נשא דברים הגר"ח פינטו שהרחיב בדבריו על מעלת הדיבור והאחריות על כל מה שאדם מוציא מפיו, וכמו שנזהרים לא לאכול שקצים ותולעים צריך גם להיזהר ש'לא לאכול בני אדם' ע"י שמספרים לשון הרע.

בסיום בירך את הקהל הרחב שקיבל על עצמו לנצל את הזמן ביום זה לעסוק בתורה וממשיכים את הרעיון הנפלא מיסודו של האדמו"ר מקאליב שליט"א.

רבים מהמשתתפים נגשו בסיום יום התעלות ונפלא זה למארגנים המסורים הודו ובירכו מקרב ליבם על הריווח העצום בהעשרת ידע בתחום התורני וההלכתי ובמוסר אשר וודאי ישפיע ויחזק להמשך קביעת עתים לתורה בשאר ימות השנה.

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (1)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (2)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (3)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (4)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (5)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (6)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (7)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (8)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (9)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (10)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (11)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (12)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (13)

שיעורי תורה בראשות הרב פינטו אשדוד (14)