אדמו"רים ורבנים השתתפו בשבוע שעבר (שלישי) בשמחת אירוסי בתו של הרה"ח רבי נתן משה שמואל שיק הי"ו נשיא מוסדות ברסלב - מורשת הצדיק מיבנאל מיסודו של אביו כ״ק מוהרא"ש שיק זצוק"ל, עב"ג הבה"ח משה שלום בן הרה"ח מענדיל גרשון פעלדמאן הי"ו, השמחה התקיימה באולם שע"י ביהמ"ד בית יוסף מאיר Lane Olympia 19 במאנסי • צילום: מוסדות ברסלב - מורשת הצדיק מיבנאל

מאנסי • שמחת אירוסי נכדת מוהראש שיק זצוקל (1)

מאנסי • שמחת אירוסי נכדת מוהראש שיק זצוקל (2)

מאנסי • שמחת אירוסי נכדת מוהראש שיק זצוקל (3)

מאנסי • שמחת אירוסי נכדת מוהראש שיק זצוקל (4)