כ"ק האדמו"ר מלוצק שליט"א בעליה לציון דודו הרה''ק האדמו"ר רבי יעקב חיים מסטולין זי"ע בדטרויט שבמישיגן שבארה"ב. יחד עם עשרות מחסידיו הגיע האדמו"ר לתפילה הדליק נרות לטו"נ ואמר קדיש • צילום: רעבישע נייעס

דטרויט • האדמור מלוצק בתפילה בציון זקינו  (1)

דטרויט • האדמור מלוצק בתפילה בציון זקינו  (2)

דטרויט • האדמור מלוצק בתפילה בציון זקינו  (3)

דטרויט • האדמור מלוצק בתפילה בציון זקינו  (4)