זה לא זקינו, האדמו"ר רבי יעקב חיים נפטר בלי זש"ק, ולכן גם בחצרות טשרנוביל וגם בקרלין שומרים את יום השנה.
היה איידעם אצל האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מטשרנוביל זצ"ל
אשתו של האדמו"ר מויז'ניץ בת האדמו"ר מטשרנוביל זצ"ל נקראית על שם הרבנית של בעל ההילולא