צפו בגלריה מסיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של אב"ד קהל 'עדת יראים' בבודאפסט הרה''ג ר' משה טוביה וייסברגר שליט"א • נואמים אב"ד בודאפסט, הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל פסקי תשובות, הרה"ג רבי אברהם מרדכי רוטבלאט שליט"א שהמנוח הרב יונה זאב ויסברגר ז"ל למד אצלו כמה שנים טובות • צילום: ברוך אוביץ

בודאפסט סיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של גאבד קהל 'עדת יראים' (1)

בודאפסט סיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של גאבד קהל 'עדת יראים' (2)

בודאפסט סיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של גאבד קהל 'עדת יראים' (3)

בודאפסט סיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של גאבד קהל 'עדת יראים' (4)