לרגל יומא דהילולא של הרה”ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע”א, מגדולי תלמידי המגיד הקדוש ממעזריטש זי”ע, שהסתלק לפני 238 שנה, בשנת תקל”ח הגיע הגה"צ רבי זושא הורביץ שליט"א רב דקהילות החסידים באלעד ועמנואל, לציון הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע. בשבוע שעבר (שלישי) ב’ דר”ח אייר, צלם האתר אלי דויטש שהתלווה למסעם הביא תיעוד מתפילתו בציונו • גלריה

צ’כיה • הגהצ רבי זושא הורביץ בציון הרהק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע (1)

צ’כיה • הגהצ רבי זושא הורביץ בציון הרהק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע (2)

צ’כיה • הגהצ רבי זושא הורביץ בציון הרהק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע (3)

צ’כיה • הגהצ רבי זושא הורביץ בציון הרהק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע (4)

צ’כיה • הגהצ רבי זושא הורביץ בציון הרהק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע (5)

צ’כיה • הגהצ רבי זושא הורביץ בציון הרהק רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע (6)