קהל רב ובראשם רבנים ראשי ישיבות ואישי ציבור השתתפו בשמחת הברית לבנו של גדול הצלמים החרדיים ב30 השנים האחרונות ר' יהושע (שוקי) לרר שהכניס את בנו החמישי נ"י בבריתו של אברהם אבינו • שמחת הברית איחדה את כל מועצות גדולי וחכמי התורה אצל מרן הגראי"ל שטיינמן שכובד בסנדקאות • צילום: יהושע פרוכטר וידאו: עזרא טרבלסי

קהל רב ובראשם רבנים ראשי ישיבת ואישי ציבור השתתפו בשמחת הברית לבנו של גדול הצלמים החרדיים בשלושים שנה האחרונות ר' יהושע (שוקי) לרר נשיא ופטרון רשת הכוללים 'אור זלמן ונר מנחם' שהכניס את בנו החמישי יונתן חננאל ני"ו בבריתו של אברהם אבינו. שמחת הברית איחדה את כל מועצות גדולי וחכמי התורה אצל הגראי"ל שטיינמן נשיא מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' שכובד בסנדקאות, בעמידה לברכות כובד הגאון רבי שמעון בעדני חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס בברכות האדמו"ר מסאדיגורה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בכסא של אליהו הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' כשהמוהל היה הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה. בסעודת המצווה שנערכה לאחר מכן באולמי ויז'ניץ בבני ברק השתתפו קהל רב של רבנים ואישי ציבור שהגיעו לברך את אבי הבן על שמחתו בסעודת המצווה נשאו דברים הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש ישיבת עטרת שלמה והגאון רבי מרדכי בונים זילברברג.

הנהלת אתר  jdn  האתר החרדי הנקי והמעודכן

מאחלת ברכת מזל טוב לידידנו החשוב

הצלם החרדי ר' יהושע לרר הי"ו

לרגל שמחת ליבו בהולדת בנו כמר יונתן חננאל ני"ו.

ברכותינו שתזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ולרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצאי חלציך.

אושר עושר ושמחה כל הימים

שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (1) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (2) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (3) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (4) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (5) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (6) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (7) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (8) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (9) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (10) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (11) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (12) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (13) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (14) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (15) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (16) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (17) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (18) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (19) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (20) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (21) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (22) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (23) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (24) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (25) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (26) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (27) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (28) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (29) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (30) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (31) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (32) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (33) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (34) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (35) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (36) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (37) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (38) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (39) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (40) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (41) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (42) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (43) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (44) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (45) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (46) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (47) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (48) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (49) שמחת הברית לבן ר' שוקי לרר (50)