קהל רב השתתף אמש בהילולת הרה״ק בעל ההיכל הברכה זי"ע מייסד שלשלת קאמרנא בראשות נכדו ממשיך דרכו כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט״א בבית מדרשו בשכ' ארזי הבירה ירושלים • צילום: אהרון כפיר

 


קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (1) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (2) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (3) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (4) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (5) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (6) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (7) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (8) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (9) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (10) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (11) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (12) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (13) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (14) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (15) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (16) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (17) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (18) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (20) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (21) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (22) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (23) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (24) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (25) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (26) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (27) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (28) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (29) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (30) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (31) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (32) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (33) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (34) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (35) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (36) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (37) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (38) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (39) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (40) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (41) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (42) קאמרנא הילולת היכל הברכה ע''ו (43)