באולם 'כתר מלכות' שבאנטוורפן נחוגה השבוע שמחת התנאים לבת כ"ק הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטוורפן שליט"א בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ותלמידים רבים שבאו לאחל מזל"ט למרא דאתרא • צילום: JDN

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (1)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (2)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (3)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (4)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (5)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (6)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת התנאים של בת הגהצ גאבד אנטוורפן (7)