בשבוע שעבר ערש"ק פר' אמור העעל"ט התקיים במעון קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א ברמת ויז'ניץ מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לע"נ אביו הרה"ק בעל ה"חכמת אליעזר" זיעוכי"א שיוכנס לביהמ"ד סערט ויז'ניץ בבארא פארק, לאחר כתיבת האות הראשונה שתה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לחיים ואיחל להרה"ג משה דב בלייער שליט"א דומ"ץ סערט ויז'ניץ בארה"ב ואתו עמו הגבאים של ביהמ"ד שחפץ ד' בידם יצליח ויזכו במהרה לברך על המוגמר.


לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (1)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (2)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (3)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (4)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (5)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (6)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (7)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (8)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (9)לְשֵׁם כְּתִּיבַת סֵפֶר תּוֹרָה • התחלת כתיבת ספר תורה בסערט ויז'ניץ (10)