כ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א בעריכת השולחן הטהור ד'פסח שני' בשילוב סעודת מלווה מלכה בבית אחד מחסידיו בטורנטו שבקנדה, צלם האתר שנכח במקום תיעד את האדמו"ר בד' כוסות מצה ומרור וחלוקת שיריים מהאפיקומן לשמירה ברכה והצלחה • צילום: JDN

מצה זו • פסח שני בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג (1)

מצה זו • פסח שני בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג (2)

מצה זו • פסח שני בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג (3)

מצה זו • פסח שני בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג (4)

מצה זו • פסח שני בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג (5)

מצה זו • פסח שני בחצר הקודש לעלוב ניקלשבורג (6)