בביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א התקיימה אתמול (שלישי) בצהריים ברית מילה לנכדו של הרב ישראל פרידמן הי"ו העורך הראשי של עיתון 'יתד נאמן' ומקורבו של ראש הישיבה • צילום: שוקי לרר

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (1)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (2)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (3)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (4)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (5)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (6)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (7)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (8)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (9)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (10)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (11)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (12)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (13)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (14)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (15)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (16)

בבית מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן ברית לנכדו של עורך עיתון יתד נאמן • גלריה (17)