לראשונה לאחר ארבע שנים מהסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט בעל ה"באר יעקב" זצ"ל, אדמו"רי בית נדבורנה בסיום כתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול 'באר יעקב' של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א.

התרגשות שיא וציפיה דרוכה אצל תלמידי חסידי ואוהדי בית נדבורנה לקראת המעמד הגדול "ונרוממה לשמו ולזכרו יחדיו" בהכנסת ספר התורה שיתקיים בעוד כשבועיים ביום ב' אור לר"ח סיון להיכל בית המדרש הגדול 'באר יעקב' דחסידי נדבורנה אלעד.

דריכות שיא שורר בקרב כל קהל חסידי ואוהדי בית נדבורנה מעת היוודע הבשורה המרנינה כי לראשונה מזה כארבע שנים מהסתלקותו של אבינו רועינו אביהם של ישראל כ"ק מרן האדמו"ר ה"באר יעקב" זצ"ל, יוכנס ספר תורה לשמו ולזכרו לבית המדרש הגדול "באר יעקב" של כ"ק אדמו"ר שליט"א במרכז המוסדות ברח' פנחס בן יאיר באלעד.

ספר התורה נכתב ע"י הנדיב הדגול מגדולי מקורבי האדמו"ר זצ"ל ולהבחלח"ט יד ימינו ומקורבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א שנשא על לוח ליבו להנציח את זכרו של כ"ק מרן רבינו אדמו"ר הקוה"ט זצ"ל אשר היה קשור אליו בעבותות של אהבה וחיבה.

המעמד הנשגב יעמוד בסימן "ונרוממה לשמו ולזכרו יחדיו" כאשר כלל החסידים יתאחדו לשמוח בשמחת התורה לשמו ולזכרו של האדמו"ר זצ"ל, כבר עתה שוקדים במרכז החסידות בהכנות לקראת המעמד הגדול שתערך בעז"ה במעמד אדמו"רים ורבנים.

בימים אלו התקיים מעמד מרומם ונרגש בביתו נאווה קודש של כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זצ"ל בסיום כתיבת האותיות בס"ת בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א ובהשתתפות כל בני משפחת המלוכה והנדיב החשוב ומשפחתו.

בכתיבת האותיות נתכבדו: האחים כ"ק מרנן האדמו"רים מבני ברק, ירושלים, וביתר, הרה"צ רבי ישראל שליט"א, הרה"צ רבי שמואל שמעלקא שליט"א, וחתנא דבי נשיאה הגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי שליט"א ראש ישיבת "מאמר מרדכי" נדבוםרנה, הרה"צ רבי זלמן שפירא שליט"א ראש הכוללים ד'נאראל, הרה"צ רבי נפתלי שנייבלג שליט"א ראש כולל להוראה "דבר חיים", הנדיב הנכבד הרה"ח אליקים רוט שליט"א ובני משפחת הנדיב.

כ"ק אדמו"ר שליט"א ערך לאחר מכן במקום לחיים ובירך את הנדיב בברכות לרוב, ולאחר מכן קם בריקוד נלהב עם הנדיב ובני המשפחה.
אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (1)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (2)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (3)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (4)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (5)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (6)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (7)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (8)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (9)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (10)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (11)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (12)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (13)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (14)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (15)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (16)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (17)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (18)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (19)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (20)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (21)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (22)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (23)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (24)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (25)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (26)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (27)

אדמורי בית נדבורנה בכתיבת אותיות בספר התורה שיוכנס לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (28)