צפו בתמונות מהדלקת המדורה לכבוד רשב"י של מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א • צילום: שוקי לרר

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (1)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (2)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (3)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (4)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (5)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (6)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (7)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (8)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (9)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (10)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (11)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (12)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (13)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (14)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (15)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (16)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (17)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (18)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (19)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (20)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (21)

הרב בעדני לג בעומר ע''ו (22)