צפו בהדלקה המרכזית ל"ג בעומר בקרית אונגוואר ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א בהשתתפות מאות מתושבי השכונה שבאו לצפות במחזה המיוחד בהדלקת האדמו"ר, לאחר ההדלקה ירה האדמו"ר בחץ וקשת כמנהגו בקודש • תיעוד

קרית אונגוואר • האדמור בהדלקה המרכזית בלג בעומר  (1)

קרית אונגוואר • האדמור בהדלקה המרכזית בלג בעומר  (2)

קרית אונגוואר • האדמור בהדלקה המרכזית בלג בעומר  (3)

קרית אונגוואר • האדמור בהדלקה המרכזית בלג בעומר  (4)

קרית אונגוואר • האדמור בהדלקה המרכזית בלג בעומר  (5)