צפו בגלריה מיומא דהילולא דרשב"י אצל כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בהדלקת ל"ג נרות לפני תפילת שחרית בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בבני ברק. ולאחר חצות היום בתפילה בתוך המערה באתרא קדישא מירון, בתפילת ערבית וספירת ל"ד לעומר במוצאי ההילולא לאחר עריכת השולחן הטהור • צפו

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (85)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (86)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (87)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (88)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (89)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (90)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת  (91)

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת

בְּתוֹךְ הַמְּעָרָה האדמור מנדבורנה בהדלקת לג (1)