כ"ק האדמו"ר מלעלוב בני ברק שליט"א ששוהה למנוחה בעיה"ק צפת יצ"ו נצפה לומד ומעיין בלימודו בבית המדרש לעלוב בצפת • תיעוד

האדמור מלעלוב בני ברק בלימוד