וועידת "יקר וכבוד" לתומכי ישיבת "חכמת אליעזר" דסערט ויז'ניץ

תומכי הישיבה הקדושה חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ בבני ברק, התכנסו לשלשה ימי הוקרה והערכה שנערכו ע"י הנהלת המוסדות בשלהי פר' בהר במלון קטרון. הימים הנעלים נפתחו בדינר הוקרה בליל שישי בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שהאציל מברכותיו על מחזיקי עץ החיים הישיבה הק' הנושאת את שמו הטהור של רבינו זיע"א. בהמשך חוו הנדיבים שבת מרוממת בשבת אחים גם יחד בהוד והדר כראוי לאוהבי התורה ימי הועידה עצמם היוו חיזוק עצום ותועלת כבירה להמשך החזקת הישיבה הקדושה בכדי שתוכל להמשיך ולהצמיח אילנות מלבלבים לשם ולתפארת.

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (2)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (3)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (4)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (5)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (6)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (7)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (8)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (9)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (10)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (11)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (12)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (13)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (14)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (15)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (16)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (17)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (18)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (19)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (20)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (21)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (22)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (23)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (24)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (25)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (26)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (27)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (28)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (29)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (30)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (31)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (32)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (33)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (34)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (35)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (36)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (37)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (38)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (39)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (40)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (41)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (42)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (43)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (44)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (45)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (46)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (47)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (48)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (49)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (50)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (51)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (52)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (53)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (54)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (55)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (56)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (57)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (58)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (59)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (60)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (61)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (62)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (63)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (64)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (65)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (66)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (67)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (68)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (69)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (70)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (71)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (72)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (73)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (74)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (75)

וועידת יקר וכבוד לתומכי ישיבת חכמת אליעזר דסערט ויז'ניץ (76)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *