כ"ק האדמו"ר מזלאטשוב שליט"א הגיע ביום שישי פרשת בחקותי לקבוע מזוזה בחנות תשמישי קדושה החדשה, הנקראת (על פי הצעתו של האדמו"ר) בשם חנות "מהודר" מכירת יודאיקה ותשמישי קדושה, החנות בבעלות של מר יעקב אפוטה בנתניה, האדמו"ר קבע את המזוזה בדלת הכניסה לחנות לאחר מכן התיישב לברך ברכת לחיים והצלחה בחנות החדשה • צילום: אלי דויטש

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (1)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (2)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (3)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (4)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (5)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (6)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (7)

נתניה • האדמור מזלאטשוב בקביעת מזוזה בחנות לתשמישי קדושה (8)