צפו בהדלקה ע"י כ"ק האדמו"ר מזידיטשויב באר שבע שליט"א ולאחמ"כ בעריכת שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בהשתתפות קהל חסידיו • צילום: JDN

1 2 3 4