צפו בשוה"ט וההדלקה בל"ג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א בהיכל בית מדרשו בהשתתפות קהל חסידיו • צילום: JDN

לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (1) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (2) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (3) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (4) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (5) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (6) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (7) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (8) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (9) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (10) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (11) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (12) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (13) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (14) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (15) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (16) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (17) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (18) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (19) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (20) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (21) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (22) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (23) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (24) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (25) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (26) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (27) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (28) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (29) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (30) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (31) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (32) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (33) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (34) לג בעומר בחצר הקודש טשערנאוויץ (35)