צפו בהדלקה וסעודת ההילולא בל"ג בעומר בחצר הקודש ראדומישלא ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א בהיכל בית מדרשו בהשתתפות קהל מתפללי ביהמ"ד • צילום: JDN

ראדומישלא לג בעומר (1) ראדומישלא לג בעומר (2) ראדומישלא לג בעומר (3) ראדומישלא לג בעומר (4) ראדומישלא לג בעומר (5) ראדומישלא לג בעומר (6) ראדומישלא לג בעומר (7) ראדומישלא לג בעומר (8) ראדומישלא לג בעומר (9) ראדומישלא לג בעומר (10) ראדומישלא לג בעומר (11) ראדומישלא לג בעומר (12) ראדומישלא לג בעומר (13) ראדומישלא לג בעומר (14) ראדומישלא לג בעומר (15) ראדומישלא לג בעומר (16) ראדומישלא לג בעומר (17) ראדומישלא לג בעומר (18) ראדומישלא לג בעומר (19) ראדומישלא לג בעומר (20) ראדומישלא לג בעומר (21) ראדומישלא לג בעומר (22) ראדומישלא לג בעומר (23)