האחים כ"ק האדמו"ר מבאסטאן, כ"ק האדמו"ר מבוסטון ניו יורק וכ"ק האדמו"ר מבוסטון ירושלים שליט"א וגיסם הגה"צ רבי הגר"י גלדציילער שליט"א, התכנסו בסעודה לזכרו של דודם האדמו"ר מאלשטאט זצ"ל לרגל השלושים ביום חמישי שעבר בהיכל בית המדרש 'גבעת פנחס' בוסטון בהר נוף • צילום: ברוך אוביץ

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (1)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (2)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (3)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (4)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (5)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (6)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (7)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (8)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (9)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (10)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (11)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (12)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (13)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (14)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (15)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (16)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (17)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (18)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (19)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (20)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (21)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (22)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (23)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (24)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (25)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (26)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (27)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (28)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (29)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (30)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (31)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (32)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (33)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (34)

האחים האדמורים מבוסטון בסעודת הילולא לדודם האדמור מאלשטאט זצל (35)