בהשתתפות החסידים מהארץ ומהעולם ערך כ"ק האדמו"ר הינוקא מלעלוב רבי יהודה זונדל בידרמן שליט"א את שולחנו הטהור ביומ"ד של אביו האדמו"ר זצ"ל באולמי 'שמחת עולם' ברח' פחד יצחק בביתר עילית, בהשתתפות קרוב משפחתו המשפיע הגה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א וזקני וחשובי החסידים, בשעות הבוקר המוקדמות עלה להשתטח על ציון אביו זצ"ל • צילום: ברוך אוביץ

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (1)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (2)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (3)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (4)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (5)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (6)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (7)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (8)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (9)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (10)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (11)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (12)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (13)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (14)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (15)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (16)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (17)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (18)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (19)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (20)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (21)

ביתר עילית 'הינוקא מלעלוב' ערך טיש יארצייט לאביו האדמור זצל (22)