כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל שליט"א, ששהה לביקור קצר במוסקבה בירת רוסיה, הגיע לביקור אצל רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א. האורח נכנס לחזות בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", שם התקיימו באותה עת מנייני תפילה רבים, לצד שיעורי תורה מגוונים, בהשתתפותם של עמך ישראל שבמוסקבה, ומשם נכנס לביקור בלשכתו של הרב הראשי • צילום: לוי נאזרוב

המפגש נמשך שעה ארוכה בדברי תורה וחסידות, קורות ישראל וסיפורי צדיקים, ובמיוחד בקשר המשפחתי של כ"ק האדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע עם מחותנו כ"ק האדמו"ר ה"המאור עיניים" הרה"ק רבי נחום מטשערנוביל זי"ע.

האדמו"ר הביע את התפעלותו הגדולה מהפעילות של שלוחי הרבי מליובאוויטש ברוסיה בפרט ובמדינות חבר העמים בכלל, כאשר במוסקבה לבדה, פועלים היום למעלה משלושים בתי חב"ד בכל השכונות, ובמקביל הוקמו על-ידי הגר"ב לאזאר מוסדות חסד ומוסדות חינוך לכל הגילאים והרמות, בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות, בתלמוד תורה, ישיבות, כוללים ועוד.

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (1)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (2)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (3)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (4)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (5)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (6)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (7)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (8)

במהלך הביקור שוררו הנאספים בדביקות את הניגון החסידי "אך לאלוקים דומי נפשי", ורטט של התרגשות עבר בין המשתתפים, בהם קבוצת רבנים ממדינה רחוקה שהגיעו אף הם לביקור במקום, על-מנת לקבל כלים נכונים בהנהגת קהילתם.

עם סיום הביקור רב הרושם, העניק הרב הראשי לאורח הנכבד את הספר "דיעדושקא" ('סבא' ברוסית), הכינוי בו השתמשו החסידים במכתבים שהיו משגרים בהיחבא לרבי תחת המשטר הקומוניסטי, והוא היה מדריכם באמצעות המכתבים הרבים באותן שנים קשות ברוסיה, בהם אלפי חסידים ש'זרעו בדמעה', ובזכותם זוכים כעת להגיע אל 'ברינה יקצורו'.

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (9)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (10)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (11)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (12)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (13)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (14)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (15)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (16)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (17)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (18)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (19)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (20)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (21)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (22)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (23)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (24)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (25)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (26)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (27)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (28)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (29)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (30)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (31)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (32)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (33)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (34)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (35)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (36)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (37)

האדמור מטשערנוביל בביקור רב רושם אצל רבה הראשי של רוסיה • גלריה (38)