בשבוע שעבר (חמישי) הגיעו תלמידי ישיבת 'גאון יעקב' שבנשיאות מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגראי"ל מסר את השיעור לתלמידיו בביתו בשל היותו תשוש וחלש, צלם האתר שוקי לרר הורשה להכנס לשיעור ומגיש תיעוד מרהיב ממסירת השיעור • צילום: שוקי לרר

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (1)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (2)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (3)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (4)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (5)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (6)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (7)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (8)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (9)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (10)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (11)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (12)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (13)

ומתלמידי יותר מכולם • הגראיל שטיינמן בשיעור לתלמידיו מישיבת 'גאון יעקב' (14)