קהל רב מתושבי אלעד התורתית, ובמרכזה קהל עדת חסידי נדבורנה אלעד מכל רחבי הארץ, השתתפו אמש (שני) במעמד הכנסת ספר תורה לזכרו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"באר יעקב" מנדבורנה זצוק"ל שהוכנס להיכל בית המדרש הגדול של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א • צילום: סהר רם

ספר התורה נכתב ע"י הנדיב הדגול הרה"ח ר' אליקים רוט שליט"א, מגדולי מקורבי כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל ולהבדלח"ט יד ימינו ומקורבו של כ"ק האדמו"ר שליט"א. התהלוכה יצאה ברחובה של עיר מבית חתנו ברח' אבן גבירול וצעדה לאורך הרחובות אבן גבירול ורבי מאיר, בואכה רח' רבי פנחס בן יאיר שם ממוקם לתפארת היכל בית המדרש הגדול. לאחר הריקודים בהיכל, התקיים ריקודו המיוחד של כ"ק האדמו"ר שליט"א, אשר כרכר בעוז ובתעצומות לכבוד התורה.

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (1)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (2)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (3)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (4)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (5)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (6)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (7)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (8)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (9)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (10)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (11)

סעודת המצווה התקיימה ברוב פאר והדר באודיטוריום העירוני, בהשתתפות כל רבני העיר, בני כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, אישי ציבור, עסקני וראשי העיר, ובראשם כ"ק האדמו"רים מנדבורנה ירושלים, נדבורנה ביתר ולינסק שליט"א, את המעמד הנעים בעל המנגן ר' מאיר קליין הי"ו, ואיתו עמו אמן הרגש ר' אברהם גרמייזא הי"ו.

הכנסת ספר תורה בנדבורנה אלעד

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (12)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (13)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (14)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (15)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (16)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (17)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (18)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (19)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (20)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (21)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (22)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (23)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (24)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (25)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (26)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (27)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (28)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (29)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (30)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (31)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (32)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (33)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (34)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (35)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (36)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (37)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (38)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (39)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (40)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (41)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (42)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (43)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (44)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (45)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (46)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (47)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (48)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (49)

ראשוני • מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש הגדול בנדבורנה אלעד (50)